ใส่ความเห็น

Trick for name

เราสามารถตั้งชื่อและเก็บอันเก่าไว้ได้ มีวิธีดังภาพ

1. จากตัวอย่างได้สร้างชื่อ dinosaur เก็บไว้ และมีชื่อใหม่คือ poky ทำยังไงดูข้อ 2 รูปภาพ

2. จากภาพ เมื่อกด ผู้ใช้ใหม่ ที่กรอบบน จะขึ้นชื่อใหม่ให้ตั้งแก้ดังภาพ รูปภาพ

3. กด ตกลง ตอนนี้จะมีชื่อใช้อยู่ 3ชื่อ คือ dinosaur poky และชื่อที่ตั้งใหม่

4. สามารถเพิ่มได้จนครบ 4

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: