ใส่ความเห็น

ปรับแต่งกล่องแชต (I)

ตัวอย่างที่พบบ่อย เช่น Image เปลี่ยนเป็น Image

1 .ต้องเข้าใจก่อนว่าภาษาที่กล่องแชตจะมีค่าเริ่มแรกที่English  ไม่ใช่เปลี่ยนภาษาระบบและภาษาเครื่อง(บราวเซอร์,วินโดว์)เป็นภาษาอื่นเช่นไทย แล้วจะเปลี่ยนตาม  2. user จำเป็นต้องมีพาวกลุ่มที่ชื่อ lang Image แล้วเอาลงในบอร์ดที่ user เป็นเจ้าของ ดังภาพ โดยกดพาว กด AssignImage แล้วไปหลังบอร์ด ติกดังภาพ Image

3. กด Edit ใส่ดังภาพ ImageImage

4. กด ok Image

5. กด Update these options Image

จบ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: