ใส่ความเห็น

Avatar Lovers

**เซฟรูปแล้วนำรูปไปฝากไฟส์ก่อนแล้วนำลิ้ง url มาแปลงไฟล์ที่ http://util.xat.com/web_gear/chat/ConvertAnimation.php แปลงจากไฟล์ gif เป็นไฟล์ png แล้วนำไปฝากไฟส์อีกครั้ง แล้วจึงนำรูปมาใช้**ดูวิธีการใส่รูปจากที่ https://xatthai.wordpress.com/animate/  ค่ะ

4ebca45ac1f9c 4ebca44b697d911785443371178544370

9Co-68 9Co-67064_piza01065_piza01

AD-u6 AD-u5fgi-16 fgi-15

fgi-38fgi-43gifs_disney58gifs_disney57

F-JuR35 F-JuR34gcb-284 gcb-288

gifs_disney41 gifs_disney40gzhdz-62 gzhdz-59

i285-40 i285-41JHJJY-8 JHJJY-9

llj-11 llj-10llj-35 llj-34

LVBi-Li29 LVBi-Li28mmu10 mmu9

mmu18 mmu17mmu61 mmu60

mmu89 mmu88mmu94 mmu93

mmu147 mmu146mmu145 mmu135

t-32 t-31t-63 t-62

t-68 t-67typew220 typew219

typew234 typew233YL-33 YL-34

YL-67 YL-68YL-86YL-87

195962912_x 194067076_x

195963015_x 195963011_x

s_u_01_260590_01_02 s_u_01_260592_01_02s_m_01_123910_01_02 s_m_01_123909_01_02

s_m_01_123995_01_02 s_f_01_14214_01_01-5sm011237110102sf01135780102

s_m_01_124075_01_02 s_f_01_14218_01_0215d2f

8e6f5d4e

s_u_01_10856_01_02 951932zby01829fqs_m_01_11977_01_02 img_12

s_m_01_123808_01_02 s_f_01_13767_01_02s_m_01_123743_01_02 s_f_01_13646_01_02

s_m_01_123767_01_02 s_f_01_13696_01_02s_m_01_123817_01_02 s_f_01_13782_01_02

s_f_01_13806_01_02 s_m_01_123833_01_02s_f_01_13829_01_02 s_m_01_123845_01_02

s_m_01_123931_01_02 s_f_01_14018_01_02s_m_01_123857_01_02 s_f_01_13859_01_02

s_m_01_123928_01_02 s_f_01_14013_01_02s_m_01_123868_01_02 s_f_01_13881_01_02

s_m_01_123849_01_02 s_f_01_13841_01_02s_m_01_123941_01_02 s_f_01_14038_01_02

s_m_01_123982_01_02s_f_01_14099_01_02s_f_01_14052_01_02s_m_01_123949_01_02

s_m_01_123968_01_02 s_f_01_14079_01_02s_u_01_10718_01_02 79035378_large_newwdolls__3_

79035382_large_newwdolls__7_ s_m_01_11882_01_02s_f_01_13754_01_02 s_m_01_123801_01_02

s_m_01_123774_01_02 s_f_01_13712_01_02s_m_01_123954_01_02 s_f_01_14060_01_02

s_m_01_123887_01_02 s_f_01_13928_01_02s_m_01_123937_01_02 s_f_01_14030_01_02

29677 31532 graphic-pooh_28 graphic-pooh_32

gifs_disney66 gifs_disney65 bT-53 bT-28

gzhdz-60 gzhdz-61aq12 aq8

gifs_disney93 gifs_disney92 gifs_disney45 gifs_disney44

gifs_disney68 gifs_disney67 gifs_disney36 gifs_disney34

bT-45 bT-24 gifs_disney38 gifs_disney37

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: