3 ความเห็น

Errors

xat chat

Errors

Türkçe hata açıklamaları için, Türkçe Hatalar tıklayınız (see this page in Turkish version)
Veja está página em português, clique aqui (see this page in portuguese version)
Leggi questa pagina in italiano, clicca qui (see this page in italian version)
Pour voir cette page en français, cliquez ici (see this page in French version)
Para ver esta página en español click Aqui (see this page in Spanish version)
คลิกอ่านภาษาไทยที่นี่ click Thai (see this page in Thailand version)

Here are a list of error messages on xat and what they mean.

Account Management Errors

E4 – Already registered
E6 – Username is taken.
E7 – Email is already in use.
E13 – Not found
E14 – Wrong password
E15 – Email is not valid.
E17 – Email not found
E22 – Check your email to login and delete your account.
E25 – Incorrect Username/Email or Password
E26 – Account not activated
E28: Account deleted. (Open a ticket.)
E29 – Locked out
E30 – Check your email. (Security check.)
E31 – Cannot turn account locking on. (Location update may be required.)
E36 – Login requires authenticator code.
E39 – Password was too short. (Must be at least 6 characters long.)
E40 – Passwords are not the same.
E45 – Login and try again.
E46 – ID was not found.
E47 – Name is too long or contains bad letters. (Must be between 10-18 characters.)
E50 – UGC Payment Error (Card not valid / not activated at time of purchase)
E55 – Account was deleted. (Open a ticket.)

ภาษาไทย

ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับด้านการจัดการบัญชีxat

E4 – Already registered ลงทะเบียนไว้แล้ว
E17 – Email not found ไม่พบอีเมลในฐานข้อมูลxat
E25 – Incorrect Password รหัสผ่านไม่ถูกต้อง
E26 – Account not activated บัญชียังไม่ถูกทำให้ใช้การได้
E29 – Locked out บัญชีถูกล๊อค
E36 – Login requires authenticator code. ล๊อกอินจำเป็นต้องใช้โค๊ดที่ Google smsมา
E50 – UGC Payment Error (Card not valid / not activated at time of purchase)รหัสไม่ถูกหรือบัตรยังไม่ถูกทำให้ใช้การได้ ณ ขณะที่ซื้อมา
E52 – Incorrect Username ชื่อบัญชีผู้ใช้ไม่ถูกต้อง
E55 – Account was deleted, please create a ticket บัญชีถูกลบ กรุณาเปิดตั๋ว
E13 – Not found ไม่พบข้อมูล
E14 – Wrong password รหัสผิด
E39 – Password was too short รหัสผ่านสั้นเกินไป

ภาษาไทย

บัญชี

 • System problem (2): Cannot register that ID. (You are trying to activate the ID from a different location than where it was registered)
 • System problem (10): ไม่สามารถสมัครบัญชี ID นี้
 • System problem (11): ไม่สามารถลบ ID เนื่องจากการโอนบล็อค
 • System problem (12): ไม่สามารถลบ ID เนื่องจากการโอนถูกระงับ
 • System problem (13): เข้าสู่ระบบด้วยการล็อค / การป้องกันเปิด ON
 • System problem (14): เข้าสู่ระบบกำลังอยู่ระหว่างการบำรุงรักษา
 • System problem (20): คุณจำเป็นต้อง login ใหม่
 • System problem (21): คุณจำเป็นต้องทำการ trade ซ้ำหรือ login ใหม่
 • System problem (23): ผู้ใช้มี mint
 • System problem (25): คุณถูกบล็อกการถ่ายโอน. บล็อกโอนเข้าถาวร, การซื้อขายแลกเปลี่ยน, และการโอนออก
 • System problem (26): ผู้รับโอนของคุณถูกบล็อกการถ่ายโอน
 • System problem (27): คุณมีวันมากเกินไปและต้อง trade ขายบางส่วนหรือใช้ DX.
 • System problem (28): คุณมี xats มากเกินไปและต้อง trade ขายบางส่วน
 • System problem (29): ผู้ใช้อื่น ๆ มีแนวโน้มที่ใช้โปรแกรมของบุคคลที่สามในการแก้ไขการซื้อขาย
 • System problem (30): คุณไม่สามารถซื้อ power
 • System problem (31): คุณไม่สามารถส่งเสริมกลุ่ม
 • System problem (33): ระงับโอนชั่วคราว. บล็อกเฉพาะการถ่ายโอนขาออกและการซื้อขาย
 • System problem (40): การซื้อขายกำลังอยู่ระหว่างการบำรุงรักษา
 • System problem (43): ไม่สามารถขาย 1 วันสุดท้ายที่คุณมีได้
 • System problem (49): ผู้ใช้ไม่ได้ออนไลน์
 • System problem (51): ความพยายามที่จะถ่ายโอนไปยัง Bot. หรือผู้ใช้มือถือ
 • System problem (56): ความพยายามที่จะดำเนินการโอนออกโดย Bot
 • System problem (99): Server issues. Try again later.

การซื้อกลุ่ม

 • Not available (1): กลุ่มที่ยังไม่ได้รับการถือว่าไม่ได้ใช้งาน (จะต้องไม่มีคนใช้ 3 เดือนขึ้นไป).
 • Not available (5): กลุ่มที่ได้ละเมิดข้อตกลงในการให้บริการ
 • Not available (6): Group has already been purchased.
 • Not available (7): กลุ่มได้รับการชำระเงินแล้ว (ถูกซื้อแล้ว)
 • Not available (8): Group was deleted.
 • Not available (9): Group has a low ID.
 • Not available (11): Group has not been deemed inactive (must be 3 months of no staff).
 • Not available (12): กลุ่มที่ถูกบล็อกจากการถูกซื้อ
 • Not available (13): กลุ่มที่ถูกลบออก

การซื้อชื่อสั้น

 • Name taken (1): Name taken, sorry. ชื่อที่เลือกมีคนใช้แล้ว
 • Name taken (2): Name taken but deleted, contact http://xat.com/ticket if you are paid and would like it. ชื่อที่เลือกมีคนใช้แล้วแต่ถูกลบ ติดต่อ http://xat.com/ticket  ถาคุณเป็น paid user และต้องการ
 • Not allowed: Reserved word e.g. “xat” or a swear word in the name.ไม่อนุญาตให้ใช้คำสงวนเช่น xat

 

 

System Errors/Blocks

System problem (2): Cannot register that ID. (You are trying to activate the ID from a different location than where it was registered)
System problem (10): Cannot register that ID.
System problem (11): Cannot delete account due to transfer block.
System problem (12): Cannot delete account due to transfer hold.
System problem (13): Login with locking/protection turned ON.
System problem (14): Login is currently undergoing maintenance.
System problem (20): You need to relogin.
System problem (21): You need to redo the trade or relogin.
System problem (23): User has mint power.
System problem (25): Multiple features have been disabled due to breaking terms of service or security
System problem (26): The recipient of your transfer has a transfer block.
System problem (27): You have too many days and need to trade some or use DX.
System problem (28): You have too many xats and need to trade some.
System problem (29): Other user is likely using third-party programs to edit the trade.
System problem (30): You cannot buy powers.
System problem (31): You cannot promote a group.
System problem (33): Temporary transfer hold. Blocks only outgoing transfers, and trades.
System problem (40): Trade is currently undergoing maintenance.
System problem (42): Cannot trade this power.
System problem (43): Cannot trade 1 day for 1 day.
System problem (49): The user is no longer online.
System problem (51): Attempting to trade to a Bot or a mobile user.
System problem (55): Your account is held indefinitely. Blocks all outgoing trades and transfers.
System problem (56): The recipient of your transfer has a transfer block.
System problem (99): Server issues. Try again later.

Buying groups

Not available (1): Group has not been deemed inactive (must be 3 months of no staff).
Not available (5): Group has been delisted.
Not available (6): Group has already been purchased.
Not available (7): Group was created less than 6 months ago.
Not available (8): Group was deleted.
Not available (9): Group has a low ID.
Not available (11): Group has not been deemed inactive (must be 3 months of no staff).
Not available (12): Group name has a reserved word.
Not available (13): Group cannot be purchased.

Buying short names

Name taken (1): Name taken, sorry.
Name taken (2): Name taken but deleted, contact http://xat.com/ticket if you are paid and would like it.

 

ERROR

Number Error Name Error Type
E4 Account Management Errors Already registered.
E6 Account Management Errors Username is taken.
E7 Account Management Errors Email is already in use.
E13 Account Management Errors Not found.
E14 Account Management Errors Wrong password.
E15 Account Management Errors Email is not valid.
E17 Account Management Errors Email not found.
E22 Account Management Errors Check your email to login and delete your account.
E25 Account Management Errors Incorrect Username/Email or Password.
E26 Account Management Errors Account not activated.
E28 Account Management Errors Account deleted. (Open a ticket.).
E29 Account Management Errors Locked out..
E30 Account Management Errors Check your email. (Security check.).
E31 Account Management Errors Cannot turn account locking on. (Location update may be required.).
E36 Account Management Errors Login requires authenticator code.
E39 Account Management Errors Password is too short. (Must be at least 6 characters long.).
E40 Account Management Errors Passwords are not the same.
E46 Account Management Errors ID was not found.
E47 Account Management Errors Name is too long or contains bad letters. (Must be between 10-18 characters.).
E50 Account Management Errors UGC Payment Error. (Card not valid/not activated at time of purchase.).
E55 Account Management Errors Account was deleted, please create a ticket.
SP2 System Errors/Blocks Cannot register that ID. (You are trying to activate the ID from a different location than where it was registered).
SP10 System Errors/Blocks Cannot register that ID.
SP11 System Errors/Blocks Cannot delete account due to transfer block.
SP12 System Errors/Blocks Cannot delete account due to transfer hold.
SP13 System Errors/Blocks Login with locking/protection turned ON.
SP14 System Errors/Blocks Login is currently undergoing maintenance.
SP20 System Errors/Blocks You need to relogin.
SP21 System Errors/Blocks You need to redo the trade or relogin.
SP23 System Errors/Blocks User has mint power.
SP25 System Errors/Blocks Multiple features have been disabled due to breaking terms of service or security.
SP26 System Errors/Blocks The recipient of your transfer has a transfer block.
SP27 System Errors/Blocks You have too many days and need to trade some or use DX.
SP28 System Errors/Blocks You have too many xats and need to trade some.
SP29 System Errors/Blocks Other user is likely using third-party programs to edit the trade.
SP30 System Errors/Blocks You cannot buy powers.
SP31 System Errors/Blocks You cannot promote a group.
SP33 System Errors/Blocks Temporary transfer hold. Blocks only outgoing transfers, and trades.
SP40 System Errors/Blocks Trade is currently undergoing maintenance.
SP42 System Errors/Blocks Cannot trade this power.
SP43 System Errors/Blocks Cannot trade 1 day for 1 day.
SP49 System Errors/Blocks The user is no longer online.
SP51 System Errors/Blocks Attempting to trade to a Bot or a mobile user.
SP55 System Errors/Blocks Your account is held indefinitely. Blocks all outgoing trades and transfers.
SP56 System Errors/Blocks The recipient of your transfer has a transfer block.
SP99 System Errors/Blocks Server issues. Try again later.
NA1 Buying groups Group has not been deemed inactive (must be 3 months of no staff.
NA5 Buying groups Group has been delisted.
NA6 Buying groups Group has already been purchased.
NA7 Buying groups Group was created less than 6 months ago.
NA8 Buying groups Group was deleted.
NA9 Buying groups Group has a low ID.
NA11 Buying groups Group has not been deemed inactive (must be 3 months of no staff).
NA12 Buying groups Group name has a reserved word.
NA13 Buying groups Group cannot be purchased.
NT1 Buying short names Name taken, sorry.
NT2 Buying short names Name taken but deleted, contact http://xat.com/ticket if you are paid and would like it.
Buying short names Reserved word e.g. “xat” or a swear word in the name.

 

3 comments on “Errors

 1. **การตรวจสอบความปลอดภัย. กรุณาเข้าสู่ระบบและลองอีกครั้ง. E45**

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: