ใส่ความเห็น

GSCOL GBACK

GSCOL พาวนี้ใช้สำหรับทาสีอีโมที่วางไว้หน้าบอร์ดScreenshot_1

โดยมีขั้นตอนการทำดังนี้

1. พิมพ์ (Gscol) หน้าแชต กดที่ (Gscol) จะขึ้นอีโมถ้าคุณมีวันมีพาว Gscol

ขึ้นดังภาพ กด AssignG1

g11

2. เข้าหลังบอร์ด โดยทำตามภาพScreenshot_2

g13

g14

3. ติกตามภาพใส่โค๊ดสี ตัวอย่างตามภาพ โค๊ดสีหาที่ hexcode

g15

4.กด Update these options

สำเร็จจะขึ้นดังภาพg16

หรือจะใส่ตัวอีโมแปลกๆที่ใช้ gback ได้ เช่น Screenshot_3

ทำดังนี้

1. พิมพ์ (Gback)หน้าแชตกดที่(Gback)จะขึ้นอีโม  ถ้าคุณมีวันมีพาว Gback

ขึ้นดังภาพ กด Assign

gback

Screenshot_22

2. เข้าหลังบอร์ด โดยทำตามภาพ

Screenshot_2

g13

gback4

w คือ สีจะเป็นเนื้อดั้งเดิมของตัวอีโมนั้น อาจแทนด้วยโค๊ดสี ได้

3. ติกตามภาพใส่โค๊ดGbackที่ต้องการ

g15

4.กด Update these options

สำเร็จจะขึ้นดังภาพ

Screenshot_4

GSCOL Gback ต้องลงบอร์ดคู่กัน และจะสังเกตว่าอากัปกิริยาการแสดงออกหน้าตาอีโมจะเป็นแบบเริ่มต้น(Default) ที่ xat กำหนดแม้ว่าจะเปลี่ยน Gback อากัปกิริยาการแสดงออกหน้าตาอีโมสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยใช้พาวที่ชื่อ GLine  GLine  << ศึกษาเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: