ใส่ความเห็น

Namewave

namewave Namewave ทำแอฟแฟคคลื่นให้กับNamegrad ของคุณ

เพื่อให้ใช้งานได้จำเป็นต้องมีพาว Namegrad, Namecolor, Nameglow และ color powers

วิธีใช้งาน

ใส่ #o1, #o2, หรือ #o3 ที่ชื่อของคุณ เพื่อทำแอฟแฟคคลื่น

  • o1 – จะเป็นคลื่นจากขวาไปซ้าย
  • o2 – จะเป็นคลื่นจากขวาไปซ้าย เร็วขึ้น
  • o3 – จะเป็นคลื่นจากขวาไปซ้าย เร็วขึ้นไปอีก

คุณสามารถควบคุมมุมโดยการใส่ #r ตามด้วยขนาดมุม จำกัดขนาดมุม +/-45

ถ้าไม่ต้องการเปลี่ยนความเร็วก็ไม่ต้องใส่ o1

นี่เป็นตัวอย่างโค๊ด

  • (glow#590539#grad#r-45#FFBAED#E854AF#o1)
  • (glow#590539#grad#r45#FFBAED#E854AF#)

หมวก

g1(hat#hn)

g2(hat#hw)

อ้างอิงจาก Namewavewiki

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: