3 ความเห็น

Profiles (โปรดาว)

(โปรดาว from Xatspace )
ตัวอย่าง :   http://xat.me/Sexy
ถ้ามีการอัพเดท กดดูลิ้งนี้   http://util.xat.com/wiki/index.php/Xatspace
การใส่ให้ไปก็อบลิ้ง ของ Youtube มาใส่ที่ช่อง
youtube
ลิ้งจาก  Youtube เอาส่วนไหน
 youtube1
  • Add invisible Youtube player with autoplay to your Xat chat or Xatspace
  • ก็อบเอาโค๊ต นี้ลงใส่ในโปรดาว หรือห้องแชท จะซ่อนไม่โชว์

<youtube http://www.youtube.com/watch?v=xxxxxx&version=2&hd=1&autoplay=1&start=0&loop=1&theme=light&showinfo=0%5D

  • Add Youtube player with autoplay to your Xat chat or Xatspace
  •  ส่วนโค๊ตนี้จะไม่ซ่อนจะโชว์  ให้เห็น Youtube

<youtube http://www.youtube.com/watch?v=xxxxxx&version=2&hd=1&autoplay=1&start=0&loop=1&theme=light&showinfo=0%5D

  • ตัวอย่างโค๊ตที่สมบูรณ์

youtube2

วิธีเอาเพลงลงห้องแชท xat.com

1.ไปหน้าหลักแชทที่สร้าง

2. คลิกที่ Edit  รูปภาพ

3.ใส่พาสของบอดแชทแล้วคลิก Submit รูปภาพ

4.เลื่อนลงล่างแล้วใส่โค้ดเพลง วิทยุต่างๆ แล้วคลิก Save Changes

3d1.png

5.คลิก Views Changes เพื่อดูตัวอย่าง

6.รอประมาณ 10 นาที หน้าหลักก็จะอัพเดท

Profiles

(Redirected from Xatspace)

Turkish version of xatspace (Türkçe Xatspace) is located at Türkçe Xatspace Yazısı

Portuguese version of xatspace (Português Xatspace) is located at Xatspace em Português.

French version of xatspace (Français Xatspace) is located at Xatspace en Français.

Spanish version of xatspace (Español Xatspace) is located at Xatspace en Español.
xatspace is your page on xat, where you can put profile information, photos, widgets, music and videos. This guide will help you set up your xatspace.

Contents

[hide]

Viewing a xatspace

To view your xatspace, or any one else’s, just click on the avatar of the user. It will then pull up their xatspace. There you will see info on the user on the left (avatar, homepage, name, and registered name), and on the right, you will see their “About Me” section. If they don’t have anything written, it will say “Nothing much to tell”. Below is their Media Box, where you can see playlists, videos, chats, poll, or anything else they might’ve added!

You can also view someones xatspace by using this xat.me/i=IDHERE, for example: xat.me/i=7. Note This method only works some of the time though.

Editing your xatspace

To edit your xatspace, click the blue edit link and log in using your registered username and password. Make sure you’re on xat.com and not another site! From there, you will see different sections to edit.

Changing Backgrounds and Outlines

When editing your xatspace profile, the first box at the top will be a background box for you to edit. You can enter the link to an image, or use CSS Styling to further-enhance your background picture. To get a picture, you must go to http://photobucket.com or http://tinypic.com and upload your picture there. Then after uploading, copy the “Direct Link” box, and put that direct link in the Background box of your xatspace profile. You can also make your “About Me” background be seperate from your main page background.

To change the Outline box, change the outline width (how big it looks), and the color (use hex colors or color names, example red or blue or #000000).

About Me Section

Your About Me box does not support flash, meaning you can’t add chats or videos.

The xatspace “About Me” section includes a WYSIWYG Editor, for easy profile editing. To enable this, check the “Use WYSIWYG editing (beta)” box, and then click Save Changes at the bottom. When it re-loads the page, you will see the WYSIWYG options at the top of the profile box. To know what each icon does, mouse-over the icon and it should say what it will do when you click it.

Picture Album

To use the Picture Album, enter the link to your photobucket album. Note the album must not require a password to enter, to make it so a password is not needed, click Account Options at the topright of any photobucket page (when signed in). Then scroll down to Album Settings, and make sure it says your album is Public.

When you enter your photobucket link, it will show your entire album under your About Me section of your xatspace. Anybody can view your pictures. Make sure you don’t have any pictures on the album you wouldn’t want anyone on xat seeing! If they click a picture, they will see it in fullscreen mode.

Media Box

The media box (which is below the About Me box) allows for a full range of embeds or HTML support. If you need any ideas of things to add, head over to http://xat.com/web_gear/ and view the many things you can add, all created by xat.

Inappropriate Profiles

If you stumbled upon a profile that breaks the xat terms of service, please click the “Inappropriate” link at the top (under the advertisement), and enter the required information and your report will be sent to xat and be dealt with appropriately.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: