E45

E45 – Login and try again

e45

ผู้ใช้ควรทำการล้างคุ๊กกี้และแคช ทำดังนี้

  1. เปิด บราวเซอร์
  2. กด Ctrl + Shift + del  จะขึ้นดังภาพ

clean1

กดปุ่ม ตรงที่ลูกศรแดงชี้

clean

เลือก Today , ติกช่อง Cookie , Cache ตามรูป

กดปุ่ม Clear Now

เสร็จแล้วลอง login ใหม่

 

 

 

 

 

%d bloggers like this: