10 ความเห็น

Chuai Chat

  • Chuai Chat

Official Chuai Chat  http://xat.com/Chuai เป็นห้องแชทช่วยเหลือในภาษาไทย ที่แห่งนี้เป็นที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ xat เท่านั้น  (xat only) ปัญหา xat.com
เราไม่รับทำ หรือ รับจ้างทำอะไรทั้งสิ้นเราทำได้เพียงคอยแนะนำท่าน ท่านต้องทำเองทุกอย่าง หากมีพนักงานท่านใด เรียกรับ เรียกเก็บ และเสนอข้อแลกเปลี่ยน
เพื่อรับ xat day Powers หรือสิ่งอื่นๆ จากท่านเพื่อแลกกับการช่วยเหลือขอให้ท่านแจ้งเราโดยทันที พร้อมหลักฐาน  การสนทนา หรือ รูปภาพ พร้อมไอดีดาว (id+regname)
ขอบคุณ … แจ้งปัญหา เกี่ยวกับ xat ไปที่ http://xat.com/support/ ห้องแชทในภาษา English  xat.com/Help  หรือต้องการ ซื้อ-ขาย Powers ไปที่  xat.com/Trade ห้องทดสอบ Powers  xat.com/xat_test  ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ xat xat Terms of Service

  • RULES

ALL RULES APPLY TO YOUR MESSAGES, NAME, STATUS, HOMEPAGE, AVATAR, ETC.

 
  Chuai แดง blog
•1. การสร้างเรื่องหลอกลวงเจ้าหน้าที่ เพื่อเหตุผลใดก็ตาม สามารถแบนได้ถาวร(No Drama) การกล่าวหา การพูดในทางเสื่อมเสีย แก่ xat.com/Chuai  การดูถูกพนักงาน เจ้าหน้าที่ ไม่อณุญาติ.
•2.ถามได้เฉพาะที่เกี่ยวกับ xat เท่านั้น. การถามในทางที่จะนำไปสู่การทะเลาะวิวาท และ การดูถูกพนักงาน ไม่อณุญาติ
•3.ใช้ชื่อ สถานะ รูปภาพ ที่สุภาพ ไม่ลามกอนาจาร หรือ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น.
•4.ใช้ คำพูดที่สุภาพในการสนทนา ไม่พูดถึงการ Hack และสิ่งอื่นๆที่ไปในทางที่ไม่ดี ไม่หาเรื่อง หรือสร้างเรื่อง เพื่อทะเลาะกับสมาชิกอื่น.
•5.ไม่พูดหรือคุย อันเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาท ห้ามหาเรื่องทะเลาะกับพนักงาน .
•6.ห้าม วางลิ้ง ลามก อนาจาร ลิ้งเว็บต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวกับxat หรือ แอบอ้างโปรต่างๆที่ให้ได้มาซึ่ง xat day Powers ฟรี.(อณุญาติ ลิ้งรูปภาพ JPG PNG )
 •7.ห้ามพูดถึง xat staff, volunteers. ในทางที่ไม่ดีหรือก่อให้เกิดความเสียหาย รวมถึง พนักงานที่นี้ทุกคน  Chuai Staff
 •8.ห้ามขอ สี หรือ ขอ Rank ต่างๆ ทาง xat Chuai เราจะดูการทำงาน แล้วพิจารณาให้แก่ท่าน ตามความสามารถของแต่ละบุคคล
 •9.ใช้ภาษาไทยในการสนทนา หรือ ใช้โปรแกรมแปลภาษาที่ทาง xat.com ให้บริการทางด้านซ้ายของกล่องแชท .
 •10.ห้ามขอ xat day Powers จากบุคคลอื่น หรือ ขอยืม และการหลอกลวงทุกชนิด .
 •11.ห้าม พิมข้อความ หรือ พิมอีโม (spam,Flood=การใช้อีโมต่อเนื่อง=การพิมต่อเนื่องกันหลายบรรทัด) เดิมๆ ต่อเนื่องกันจนเกิดความรำคาญแก่บุคคลอื่น.(ดูที่เจตนาถ้า ก่อกวน เตะ/แบน ได้เลย การพูดคุยในห้องปกติ สนุกสนาน อณุญาติ)
 •12.ห้ามซื้อ -ขาย xat day Powers ids ทุกอย่าง เราไม่อนุญาติให้ขายที่นี้ การซื้อขาย xat day Powers ให้ไปที่ xat.com/Trade.
 •13. คุณสามารถศึกษาเกี่ยวกับ xat เพิ่มเติมได้ที่นี้ xat Terms of Service.
•14.  เจ้าหน้าที่ Owner / Moderator สามารถ  รับทำรูปได้ xat.com/Krapfik  การค้าขาย การซื้อขาย ทุกอย่างเราไม่อณุญาติ

.หมายเหตุ.

   xat staff / Main owner สามารถอณุญาติให้แก่บางคน มีสิทธิ์ในการกระทำกิจการอันใดก็ได้  โดยไม่ต้องมีเหตุผล และสามารถสั่งให้หยุดได้โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลเช่นกัน

 

  • STAFF INFORMATION

STAFF
•คุณต้องมีความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับxat เพื่อให้คำแนะนำแก่บุคคลอื่นได้
•การเตะการแบน ควรใส่เหตุผลด้วยทุกครั้ง การแบน ควรเตะ เพื่อตักเตือนเขาก่อน อย่างน้อย 1ครั้ง .
•คุณสามารถตั้ง owner ได้ ถ้าคุณคิดว่าเขามีความสามารถ และมีคุณสมบัติการเป็นผู้นำได้

OWNER
•คุณต้องมีความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับxat เพื่อให้คำแนะนำแก่บุคคลอื่นได้
•คุณสามารถให้ ขาว แบบชั่วคราว 1-24 ชั่วโมง แก่ สมาชิก ที่ทำงาน และมีความตั้งใจที่จะช่วยงานที่นี้ .
•คุณต้องศึกษา เกี่ยวกับ xat ให้ได้มากที่สุด เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ.
•คุณต้องมีเหตุผล มีความเป้นผู้นำ และ ทำงานอย่างจริงจัง .
•การเตะการแบน ควรใส่เหตุผลด้วยทุกครั้ง การแบน ควรเตะ เพื่อตักเตือนเขาก่อน อย่างน้อย 1ครั้ง .
•คุณสามารถให้ สมาชิก แก่บุคคล ที่ช่วยงานที่นี้ได้ และ ให้ขาวแบบชั่วคราว 1-24 ชั่วโมง  คุณต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของบุคคลนั้น

MODERATOR
•คุณต้องมีความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับxat เพื่อให้คำแนะนำแก่บุคคลอื่นได้
•คุณต้องไม่พูดในทางที่จะนำไปสู่การทะเลาะ วิวาท หรือ ในทางที่ไม่ดี .
•ใช้ชื่อ สถานะ รูปภาพ ที่สุภาพ ไม่ลามกอนาจาร หรือ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น.
•ใช้คำพูดที่สุภาพในการสนทนา และ ใช้เหตุผลในการตัดสินปัญหาได้ .
•การเตะการแบน ควรใส่เหตุผลด้วยทุกครั้ง การแบน ควรเตะ เพื่อตักเตือนเขาก่อน อย่างน้อย 1ครั้ง .
•คุณสามารถ guests แก่บุคคลที่ถูก Gagged ได้ เพื่อให้เขาเหล่านั้นพิมได้ สอบถามได้
•คุณต้องทำงาน และมีความตั้งใจ ถ้าคุณไม่มีประสิทธิภาพ คุณจะถูกปลดออกจากหน้าที่

MEMBER
•คุณต้องมีบัญชี (ดาว) เพื่อยืนยันตัวคุณ คุณมีโอกาศได้รับ Moderator แบบชั่วคราว จาก owner และ ถาวร จาก Main owner
•คุณต้องยอมรับกฏที่เราทำขึ้นมาได้ทุกข้อ ในขณะที่คุณเป็น Guest (เขียว) คุณมีความตั้งใจช่วยงาน ตอบคำถาม และมีความตั้งใจที่จะทำงานจริงๆไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ
•ใช้ชื่อ สถานะ รูปภาพที่สุภาพ ไม่ลามกอนาจาร หรือ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น.ใช้คำพูดที่สุภาพไม่พูดถึงการ Hack และสิ่งอื่นๆที่ไปในทางที่ไม่ดี
•เข้าใจในหน้าที่ และสามารถทำงานได้จริง ศึกษาลิ้งห้องต่างๆ จนพอทราบและสามารถตอบคำถาม แนะนำสมาชิกอื่นได้
•ทำตามกฏ ได้ทุกข้อ และเข้าใจกฏ สามารถนำมาใช้ได้ในการดูแล สมาชิกอื่น
•เมื่อคุณมีคุณสมบัติ และตั้งใจจริง ทาง xat/ Chuai เราจะพิจารณาท่านเข้าสู่ STAFF…
•การออนไลน์ คุณต้องพร้อมทำงานไม่ใช่ออนไว้แล้วไม่สนใจอะไรเลยต้องช่วยดูแลหน้าบอด

10 comments on “Chuai Chat

  1. อยากรู้ทำไมเข้าแซทไม่ได้ มันขึ้นว่า Nice ID now login: xat.com/login และอีกข้อความ กด ล็อกอิน เพื่อเข้าสนทนา,สามารถกำหนดให้ ล็อคอินอัตโนมัติติ๊กถูกที่ [Sign me in automatically]

  2. คือผมจะถามว่า ผมมีบัญชีเก่าอะจำรหัสไม่ได้ ผมจะเริ่ม1ใหม่เลยคือ สมัค xat ใหม่อะครับเอาบัญชีเก่าออกยังไง แล้วออกได้ไหม (ปัญหาคือผมจะไปแต่งโปรแต่รหัสไม่ถูกทั้งๆที่ผมใส่ถูกหมดเปลียนรหัสก้อแล้ว) ท่าผมลบบาวเซอร์ออกพอเขามาในxat มันจะให้สมัคใหม่รึป่าวครับ ??

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: