ใส่ความเห็น

login ยังไง

มีขั้นตอนการเข้าระบบดังนี้

  1. เปิดบราวเซอร์ว่างๆ,ปิดจอแชตให้หมด พิมพ์ xat.com/login ดังภาพ login
  2. กด Enter  ใส่ชื่อไอดี และรหัสผ่านดังภาพ login1
  3.  แล้วกดปุ่ม Login จะขึ้น ดังภาพ  ส่วนที่บอก DO NOT SHARE YOUR LOGIN… ส่วนนี้ระบบแนะนำทุกคนว่าอย่าได้บอกรายละเอียด login (login,รหัสผ่าน) ของท่านให้กับผู้ใดทราบ ถ้าคุณบอกไป ผู้อื่นอาจจะเข้าไอดีคุณได้ ถ้าตั้ง Account protection Off ไว้ ให้แก้ไขโดย reset พาส screenshot_2
  4. กรณีพบเจอ error login11 กดอ่าน ข้อผิดพลาด(error)  และแนวทางแก้ไขกดไปที่ รวมปัญหา
  5. เมื่อ  login ผ่าน (successful) เปิดแท็บใหม่ พิมพ์ xat.com/ตามด้วยชื่อกลุ่ม เช่น xat.com/Chuai Screenshot_11

Save

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: