ใส่ความเห็น

GLINE

Gline ใช้เปลี่ยนกิริยาท่าทางอีโมที่วางหน้าบอร์ด ลงได้12 ตัว

ซึ่งแต่เดิมบอร์ดใส่ตัวค่าเริ่มต้นไว้ (default)  28-1

12ตัว ที่จะวางนี้มีทั้งฟรีและต้องซื้อมาใช้ มีฟรีอยู่ 10ตัวที่ใช้ได้คือ (babythrow)(shadesoff)(hula)(gloomy)(cute)(hey)(candyeat)(loving)(meloneat)(waiting)

จะขอยกตัวอย่างวิธีใช้ Gline และลงตัวฟรีหน้าบอร์ดดังนี้

1. พิมพ์ (Gline) หน้าแชต กดที่ (Gline) จะขึ้นอีโมถ้าคุณมีวันมีพาว Gline

ขึ้นดังภาพ กด Assign28-11

28-12

2. เข้าหลังบอร์ด โดยทำตามภาพScreenshot_2

28-14

3. ติกตามภาพใส่โค๊ดอีโม ตัวอย่างตามภาพ แล้วกดUpdate these options

28-15

28-151

ช่องให้ใส่ 12 ตัวใส่ไป 10 อีโมค่าเริ่มต้นที่เหลือ 2 ตัวจะขึ้นมา

28-16

 

นอกจากพาวค่าเริ่มต้น,พาวฟรี แล้ว ยังสามารถนำพาวกลุ่มทีี่มี GK นำหน้าชื่อมาวางหน้าบอร์ดได้

(gkaoani) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี้  (ksmile) (kbiggrin) (kwink) (keek) (ktongue) (kcool) (kmad) (kconfused) (kredface) (kfrown) (kcrying) (ksleepy) (kdizzy) (kglare) (khello) (kmischief) (knod) (krant) (ksad) (ksmirk) (kstraight) (kun) (klove) (kclap) (kfit) (khehe) (khug) (kkiss) (kstruggle) (keyerub) แต่ต้องทำการ assign
(gkaliens) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี้  (kachat) (kacrazy) (kafang) (kafill) (kagab) (kagrin) (kagsp) (kalook) (kao) (kaoo) (kapunch) (kaswt) (katalk) (katear) (katears) (kaum) (kaupset) (kawink) แต่ต้องทำการ assign
(gkbear) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี้ (gkbear), (kbcold), (kbcry), (kbdance), (kbpunch), (kbsad), (kbscream), (kbweep), (kbwink), (kbyawn) แต่ต้องทำการ assign
(gkkitty) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี้ (gkkitty), (kkbiggrin), (kkconfused), (kkcool), (kkcrying), (kkd), (kkdance), (kkdead), (kkeek), (kkfrown), (kkhide), (kkhug), (kkmad), (kkpaws1), (kknme), (kkpaws2), (kkpaws3), (kkredface), (kkscn), (kkshock), (kksleepy), (kksmile), (kkstraightface), (kkstruggle), (kktongue), (kkun), (kkwary), (kkwink), (kkx3), (kkxd), (kkyawn) แต่ต้องทำการ assign
(gkpanda) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี้ (kpannoyed), (kpcrying), (kpd), (kpembarassed), (kpfit), (kphurt), (kpjoy), (kplove), (kppaws), (kppaws2) แต่ต้องทำการ assign

สามารถดูรูปได้ กดไปที่ emolookScreenshot_1

เช่นเลือก gkaoani จะขึ้นดังภาพScreenshot_2

พาว sea กับ supporter ก็สามารถนำมาวางหน้าบอร์ดได้

(sea) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี้ (sea) (shrimp) (jellyfish) (octopus) (crab) (dolphin) (fish) (starfish) (weed) (bubbles) แต่ต้องทำการ assign
(supporter) อีโมชนิดหนึ่ง โดยมีโค๊ดที่ทำได้ดังนี้ (supporter) (cheerleader) (horn) (pennant) (corndog) แต่ต้องทำการ assign

Screenshot_3

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: