Are You Human ?

 

1.เมื่อเข้าแชท (เข้าแชทด้วย xat.com/ชื่อแชต ) มาแล้วคุณเจอ ให้พิสูจน์ความเป็นมนุษย์ ให้ติกตรงช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆที่เขียนว่า I’m not a robot

human

2. ต่อมาจะขึ้น ตย ตามภาพ คือให้เลือกรูปภาพที่มีดอกไม้ นี่เป็นเพียงตัวอย่าง ท่านอาจเจอคำสั่งอื่น ให้แปลแล้วทำตาม

human2

3. เลือกภาพที่เป็นดอกไม้ทั้งหมดแล้วกด verify

human3

4. เสร็จแล้ว รอจนขึ้นเครื่องหมายถูก แล้วกด continue

human4

5. หน้าต่างจะปิดลง ให้กด เข้าแชท ดังภาพ ถ้าไม่ปิด(ทำรายการที่ 1-4 ไม่สำเร็จ)ให้กด x ดังภาพ แล้วกด เข้าแชต การเข้าแชตได้ไม่ได้อยู่ที่ สถานะแชตนั้นด้วยว่าเจ้าของแชตตั้งไรไว้ไหม เช่น  เฉพาะ member หรือ เฉพาะที่ลงทะเบียนเท่านั้น หรือแชตอยู่ภาวะ protect mode

Screenshot_3

human5

%d bloggers like this: