ใส่ความเห็น

E error index (I)

สารพันปัญหา E ( I )
เพื่อความสะดวกได้รวบรวมแนวทางแก้ไขปัญหา xat.com ที่ขึ้น Error E code ไว้

E50  https://xatthai.wordpress.com/2014/07/28/bad-user-id-sorry-you-cant-register-e50/
E25  https://xatthai.wordpress.com/2014/05/16/login-problem-e25/
E31  https://xatthai.wordpress.com/2014/05/08/login-home-update-xat-account-locking/
E4    https://xatthai.wordpress.com/2014/03/11/solve-e4-regis/
E30  https://xatthai.wordpress.com/2013/12/15/e30-error/
E36  https://xatthai.wordpress.com/2014/03/03/xat-account-authentication/
E26  https://xatthai.wordpress.com/e26-account-not-activated/
E29  https://xatthai.wordpress.com/2015/09/16/locked-out-e29/
E45  https://xatthai.wordpress.com/2015/05/06/buy-xat-error/
E22  https://xatthai.wordpress.com/how-to-delete-your-xat-id-account/
E46  https://xatthai.wordpress.com/2014/12/23/e46/
E55 เปิดตั๋ว แจ้งระบบกดอ่าน https://xatthai.wordpress.com/system-errors-blocks/

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: