ใส่ความเห็น

Help work process (ระบบงานช่วยเหลือ)

เนื่องด้วยงานอาสาแขนงช่วยหน้าแชตในห้องช่วยนี้เป็นส่วนหนึ่งของ ห้องระบบ (Official xat chat) เรายึดกระบวนการทำงานในการช่วยเหลือตอบตามแม่แบบ ห้อง xat.com/help ดังภาพ work

ระบบ xat.com เป็นระบบที่สร้างจากต่างประเทศ และมี users ต่างๆทั่วโลก โดยมีคู่มือการใช้งานคือ wiki ในรูปแบบหลายภาษา เราจะไม่พูดว่าท่านโง่หรือฉลาดทางภาษาเพราะเป็นทักษะทางภาษาที่ท่านเองต้องพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะสามารถใช้งาน xat.com ได้ อย่างไรก็ตามที่เราทำงานตรงนี้ ล้วนเกี่ยวข้องกับ wiki ทั้งสิ้น เราจัดให้มี blog ขึ้นซึ่งได้อัพเดทเสมอ ซึ่งเนื่อหาใน blog จะถูกทำเป็นลิงก์ที่เป็นเนื้อหาภาษาไทย เพื่อให้ง่ายต่อกระบวนการทำงานในการช่วยเหลือตอบสำหรับ users ไทย

งานของ Staff-Chuai มีขอบเขตแค่สร้างองค์ความรู้ภาษาไทยจาก wiki ให้แก่ users ไทย ไม่ใช่การช่วยมานั่งสอนหรือทำให้ เราทำงานด้วยใจ เชิงอาสา ไม่ได้ทำเพื่อผลตอบแทนใดๆ และขอบเขตการทำงานเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวบัญชี ไอดีของท่านหรือเปิดตั๋วให้แต่อย่างใด นั่นเป็นงานของ Volunteers

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: