ใส่ความเห็น

STAFF INFORMATION

chuai แดง22

  • STAFF INFORMATION

STAFF
•คุณต้องมีความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับxat เพื่อให้คำแนะนำแก่บุคคลอื่นได้
•การเตะการแบน ควรใส่เหตุผลด้วยทุกครั้ง การแบน ควรเตะ เพื่อตักเตือนเขาก่อน อย่างน้อย 1ครั้ง .
•การออนไลน์ คุณต้องพร้อมทำงานไม่ใช่ออนไว้แล้วไม่สนใจอะไรเลยต้องช่วยดูแลหน้าบอดและ ทำงานบ้างไม่ใช่มาออนแล้วเงียบไปเลย ไม่สนใจอะไรในหน้าที่เลย
•คุณต้องทำงาน และมีความตั้งใจ ถ้าคุณไม่มีประสิทธิภาพ คุณจะถูกปลดออกจากหน้าที่ หรือลดระดับลงมา ในระดับที่ต่ำกว่า..

OWNER
•คุณต้องมีความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับxat เพื่อให้คำแนะนำแก่บุคคลอื่นได้
•คุณสามารถให้ ขาว แบบชั่วคราว 1-24 ชั่วโมง แก่ สมาชิก ที่ทำงานและมีความตั้งใจที่จะช่วยงานที่นี้ .
•คุณต้องศึกษา เกี่ยวกับ xat ให้ได้มากที่สุด เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ.
•คุณต้องมีเหตุผล มีความเป้นผู้นำ และ ทำงานอย่างจริงจัง .
•การเตะการแบน ควรใส่เหตุผลด้วยทุกครั้ง การแบน ควรเตะ เพื่อตักเตือนเขาก่อน อย่างน้อย 1ครั้ง .
•คุณสามารถให้ สมาชิก แก่บุคคล ที่ช่วยงานที่นี้ได้ และ ให้ขาวแบบชั่วคราว 1-24 ชั่วโมง  คุณต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของบุคคลนั้น

MODERATOR
•คุณต้องมีความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับxat เพื่อให้คำแนะนำแก่บุคคลอื่นได้
•คุณต้องไม่พูดในทางที่จะนำไปสู่การทะเลาะ วิวาท หรือ ในทางที่ไม่ดี .
•ใช้ชื่อ สถานะ รูปภาพ ที่สุภาพ ไม่ลามกอนาจาร หรือ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น.
•ใช้คำพูดที่สุภาพในการสนทนา และ ใช้เหตุผลในการตัดสินปัญหาได้ .
•การเตะการแบน ควรใส่เหตุผลด้วยทุกครั้ง การแบน ควรเตะ เพื่อตักเตือนเขาก่อน อย่างน้อย 1ครั้ง .
•คุณสามารถ guests แก่บุคคลที่ถูก Gagged ได้ เพื่อให้เขาเหล่านั้นพิมได้ สอบถามได้
•คุณต้องทำงาน และมีความตั้งใจ ถ้าคุณไม่มีประสิทธิภาพ คุณจะถูกปลดออกจากหน้าที่ หรือลดระดับลงมา ในระดับที่ต่ำกว่า..

MEMBER
•คุณต้องมีบัญชี (ดาว) เพื่อยืนยันตัวคุณ คุณมีโอกาศได้รับ Moderator แบบชั่วคราว จาก owner และ ถาวร จาก Main owner
•คุณต้องยอมรับกฏที่เราทำขึ้นมาได้ทุกข้อ ในขณะที่คุณเป็น Guest (เขียว) คุณมีความตั้งใจช่วยงาน ตอบคำถาม และมีความตั้งใจที่จะทำงานจริงๆไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ
•ใช้ชื่อ สถานะ รูปภาพที่สุภาพ ไม่ลามกอนาจาร หรือ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น.ใช้คำพูดที่สุภาพไม่พูดถึงการ Hack และสิ่งอื่นๆที่ไปในทางที่ไม่ดี
•เข้าใจในหน้าที่ และสามารถทำงานได้จริง ศึกษาลิ้งห้องต่างๆ จนพอทราบและสามารถตอบคำถาม แนะนำสมาชิกอื่นได้
•ทำตามกฏ ได้ทุกข้อ และเข้าใจกฏ สามารถนำมาใช้ได้ในการดูแล สมาชิกอื่น
•เมื่อคุณมีคุณสมบัติ และตั้งใจจริง ทาง xat/ Chuai เราจะพิจารณาท่านเข้าสู่ STAFF…
•การออนไลน์ คุณต้องพร้อมทำงานไม่ใช่ออนไว้แล้วไม่สนใจอะไรเลยต้องช่วยดูแลหน้าบอดและ ทำงานบ้างไม่ใช่มาออนแล้วเงียบไปเลย ไม่สนใจอะไรในหน้าที่เลย

chuai แดง22

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: