1 ความเห็น

E-mail issues

รูปภาพ

ในตอนที่ท่านสมัครไอดีแชต ท่านต้องจดจำอีเมลที่ใช้สมัครไว้ให้ดี เพราะเวลาท่านพบปัญหาต่างๆเช่น lockout E29,E25, E30 , อื่นๆ หรือเวลาท่านจะซื้อแชตระบบ ท่านก็จำเป็นต้องใช้อีเมลที่สมัครไอดีนั้น

******ระบบออกแบบมาเพื่อให้ user จดจำอีเมลเป็นสาระสำคัญในการยืนยันตน และใช้กับ ticket system ของ xat.com******

***หากลืมเมล ลืมพาสเมล ทำไง***   กดไปอ่าน <<

ทั้งนี้ ระบบได้อนุญาตให้ท่านจัดการเกี่ยวกับข้อมูลด้าน E-mail ที่สมัครแชตไว้ได้ในกรณีที่ท่านเป็น paid user คือ ซื้อแชตกับระบบเท่านั้น นี่คือหนึ่งในสิทธิพิเศษ ..ที่มีuser ถามว่าซื้อแชตระบบดียังไง..  user อื่นไม่สามารถขอตั๋วฟรีในกรณีนี้ได้

133 เฉพาะผู้มีไอดีดาวเท่านั้น Registered user กด get xats ที่หน้าแชท เพื่อซื้อแชตระบบ จะขึ้นหน้าดังภาพรูปภาพ

อ่านเพิ่มเติมที่นี่ https://xatthai.wordpress.com/buy-xat/

การจัดการข้อมูลด้าน E-mail มี 2กรณี คือ

1. E-mail change  paid user สามารถเปิดตั๋ว เพื่อเปลี่ยน e-mail ได้ กรณีนี้ท่านต้องเข้าอีเมลที่สมัครไว้ให้ได้เพื่อยืนยันการเปลี่ยน  Note. หากท่านสงสัยหรือคาดว่าอีเมลที่ท่านสมัครดาวถูกผู้อื่นรู้พาสให้รีบเปลี่ยน หรือโดนปลี่ยนพาสไปแล้วให้รีบทำการกู้เมลตามข้อแนะนำของผู้ให้บริการเมลรายต่างๆ( ติดต่อถามที่ผู้ให้บริการหรือหาข้อมูลGoogle หรือที่ หน้า login ของ เมลนั้น ) เพราะ xat ให้ paid user เปลี่ยนเมลได้แต่ต้องสามารถเข้าเมลเก่าไปยืนยันการเปลี่ยนเมล***********

2. กรณีจำอีเมลไม่ไ่ด้ สอบถาม E-mail Hints หมายถึงว่า ระบบคงไม่บอกชื่อ อีเมลรวมถึงไอดีอีเมลจนหมด  อาจบอกบางส่วนและต้องเปิดตั๋วถามจากไอดีที่ใช้เมลนั้นสมัครเท่านั้น ข้อแนะนำควรทำที่คอมที่สมัครไอดีนั้นและไม่ไ่ด้ล้างแคชหรือวินโด

Advertisements

One comment on “E-mail issues

  1. […] 2) ลืมชื่อ user ลืมพาส ถูกเปลี่ยนพาส ให้แก้ไขดังนี้ กดไปอ่าน  ท่านจำเป็นต้องจำอีเมลที่สมัครไว้*** หากลืม กดไปอ่าน […]

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: