ใส่ความเห็น

ปัญหาเมล (mail issue)

1.ไม่สามารถเข้าID และเข้าเมลไม่ได้ ไม่ว่าเพราะลืมเมล,ลืมพาสเมลหรืออื่นๆ แก้ไขดังนี้   (user ไม่จำเป็นต้องซื้อแชตระบบหรือเป็น Paid user เพื่อเปิดตั๋ว )

1.1 login เข้าไอดีอื่นของคุณ ถ้าไม่มีให้สมัครไอดีใหม่ << กดอ่าน

1.2 เข้าไปเปิดตั๋วที่ http://xat.com/ticket ดังภาพ เลือกที่กรอบแดง Open New Ticket20-1

1.3 กรอกรหัสผ่าน ไอดีที่ใช้ส่งตั๋ว (ต้องให้แน่ใจว่าไอดีนี้ของคุณสามารถเข้าเมลได้) เลือกหัวข้อ Lost Access ตามภาพScreenshot_2

1.4 ระบบ xat.com จะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ด้งนั้น เมื่อคุณส่งตั๋วระบบ คุณจำเป็นต้องใช้ ภาษาอังกฤษ   ใส่ชื่อไอดีและเลขไอดีที่มีปัญหา ตัวอย่างดังภาพ

Screenshot_5

1.5 กด Open Ticket  รอระบบตอบมาในเมล คล้ายๆดังภาพ คลิกที่ลิงก์น้ำเงิน Screenshot_10

อ่านที่ระบบเขียนมา ว่าถามอะไร << กดอ่านคำถามคำแปลที่ระบบมักถาม ให้พิมพ์ตอบไปเป็นภาษาอังกฤษ เสร็จแล้วคลิก Post replyScreenshot_12

ระบบตอบ users ทั่วโลก ให้อดทนรอระบบจนกว่าจะตอบ เช็คที่ ticketstatus << กดไปอ่านวิธีตรวจสอบสถานะตั๋ว  ไม่ควรส่งไปซ้ำๆจำนวนมาก ระบบอาจแบนคุณได้

2. ต้องการจะเปลี่ยนอีเมลที่ใช้กับไอดีของคุณ
(สามารถล๊อกอินเข้าไอดีได้*และสามารถเข้าเมลที่สมัครไอดีได้

*user ไม่จำเป็นต้องซื้อแชตระบบหรือเป็น Paid user เพื่อเปิดตั๋ว )

2.1 เข้าไปเปิดตั๋วที่ http://xat.com/ticket ดังภาพ เลือกที่กรอบแดง Open New Ticket20-1

2.2 เลือกหัวข้อ Email Change ดังภาพ

Screenshot_26

2.3 เขียนตามภาพ

Screenshot_27

2.4 กด Open Ticket  รอระบบตอบมาในเมลเก่า คล้ายๆดังภาพ คลิกที่ลิงก์น้ำเงิน Screenshot_10

อ่านที่ระบบเขียนมา ว่าถามอะไร << กดอ่านคำถามคำแปลที่ระบบมักถาม ให้พิมพ์ตอบไปเป็นภาษาอังกฤษ เสร็จแล้วคลิก Post replyScreenshot_12

ระบบตอบ users ทั่วโลก ให้อดทนรอระบบจนกว่าจะตอบ เช็คที่ ticketstatus << กดไปอ่านวิธีตรวจสอบสถานะตั๋ว  ไม่ควรส่งไปซ้ำๆจำนวนมาก ระบบอาจแบนคุณได้

3. ต้องการจะเปลี่ยนอีเมลเพราะลืมเมล, เมลโดนปิด ,ไม่สามารถกู้เมลได้,เมลไม่ส่งมา(user ไม่จำเป็นต้องซื้อแชตระบบหรือเป็น Paid user เพื่อเปิดตั๋ว)

3.1 login เข้าไอดีอื่นของคุณ ถ้าไม่มีให้สมัครไอดีใหม่ << กดอ่าน

3.2 เข้าไปเปิดตั๋วที่ http://xat.com/ticket ดังภาพ เลือกที่กรอบแดง Open New Ticket20-1

3.3 กรอกรหัสผ่าน ไอดีที่ใช้ส่งตั๋ว (ต้องให้แน่ใจว่าไอดีนี้ของคุณสามารถเข้าเมลได้) เลือกหัว Email Change ดังภาพ

Screenshot_26

3.4 เขียนตามภาพ กรณีลืมเมล

m1

กรณี เมลโดนปิด ,ไม่สามารถกู้เมลได้,เมลไม่ส่งมา

m2

3.5 กด Open Ticket  รอระบบตอบมาในเมลที่คุณเข้าไอดี คล้ายๆดังภาพ คลิกที่ลิงก์น้ำเงิน Screenshot_10

อ่านที่ระบบเขียนมา ว่าถามอะไร << กดอ่านคำถามคำแปลที่ระบบมักถาม ให้พิมพ์ตอบไปเป็นภาษาอังกฤษ เสร็จแล้วคลิก Post replyScreenshot_12

ระบบตอบ users ทั่วโลก ให้อดทนรอระบบจนกว่าจะตอบ เช็คที่ ticketstatus << กดไปอ่านวิธีตรวจสอบสถานะตั๋ว  ไม่ควรส่งไปซ้ำๆจำนวนมาก ระบบอาจแบนคุณได้

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: